Compressie

Voorbeelden: `Door compressie van lucht wordt het volume kleiner en de luchtdruk groter. Door compressie van digitale data . Compressie betekent het samendrukken of kleiner maken.

Dit gebeurt meestal door gezwellen. Bij exact omkeerbare compressie is het gedecomprimeerde (uitgepakte) bestand een exacte kopie van het oorspronkelijke bestand. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als ‘compressie’, met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken.

Techniek om grote bestanden kleiner te maken, waardoor ze minder schijfruimte innemen en ook sneller kunnen worden verstuurd.

Comprimeren; Compression; Inpakken. Een manier om de grootte van bestanden te verkleinen. Sommige bestanden die veel beeld en geluid . Compressie betekent letterlijk samendrukken.

In de computer en telecommunicatiewereld wordt hiermee bedoeld dat een bestand wordt verkleind op een . Het woord compressie staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de. Centrum voor Leesonderzoek uit 20werd ‘compressie’ herkend door .

This article was written by Bastiaan.